En kulturell mångsysslare

För många är hon känd för att ha gestaltat en tämligen osympatisk lärarinna eller en tuff och rättfram åklagare, men hon har också tjänstgjort som kulturråd utomlands. Under våren kan man se henne som Kapten Nemo i Västmanlands Teaters uppsättning av ”En världsomsegling under havet”. Här intervjuas den kulturella mångsysslaren Marika Lagercrantz.