Regionfullmäktiges oktobersammanträde

För första gången så hade regionfullmäktige en sluttid och den var satt till klockan 15:00. Taltidningen fanns på plats.