Kvällsstunden

Taltidningen har gjort ett besök på den anrika veckotidningen Kvällsstunden och träffat Maria Landhage som bland annat berättar om deras taltidning.