Regionfullmäktige den 15 november

Fullmäktiges novembermöte började med pris- och stipendieutdelning och slutade med debatt kring tio interpellationer. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M).