Dold kunskap

Region Västmanland har – tillsammans med fyra andra regioner – startat ett projekt i syfte att skapa arbetstillfällen för den som har goda kunskaper, men saknar formell utbildning. Taltidningen har intervjuat projektledaren Karin Lantz.