Regionfullmäktige den 14 november

På årets sista fullmäktigesammanträde beslutades det bland annat om tandvårdstaxa och partistöd. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).