En överprövning i Västerås

Länsstyrelsen har valt att överpröva detaljplanen för Västerås nya resecentrum. Vad innebär det? Taltidningen har intervjuat Sanna Edling, projektchef för projektet Mälarporten där resecentrum ingår.