Regionfullmäktige den 14 februari

2023-års första fullmäktigemöte blev kort men debattrikt. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M).