Anhörigträff i Köping

Den 15 februari hölls en anhörigträff i Köping där det bland annat informerades om Taltidningen. Vi passade på att ställa några frågor.