Regionfullmäktige den 13 februari

På februari månads fullmäktigesammanträde deltog 37 av 77 ledamöter i debatten. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).