Konkretiserad målbild för hälso- och sjukvården 2029

På det senaste regionfullmäktige tog man beslut om en tydlig förändring i inriktningen för vården i Västmanland. En fråga där de styrande var oeniga med oppositionen. Taltidningen har träffat finansregionrådet Mikael Andersson Elfgren (M) och regionrådet i opposition Kenneth Östberg (S).