Regionfullmäktige den 11 juni

På juni månads fullmäktigesammanträde var det frågan om regionplan och budget som skapade den längsta debatten. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).