Karmansbo bruk

I Karmansbo finns det en sammanhållen bruksmiljö med smedja, arbetarbostäder, brukskontor och herrrgård. Taltidningen har gjort ett besök tillsammans med Cecilia Lagerfalk-Rooth, Länsstyrelsen Västmanland och Veronica Dahlberg, Skinnskattebergs kommun.