Rapport om grundvattennivåerna – Sala

Grundvattennivåerna i Salas vattentäkter fortsätter att sjunka och därmed gäller fortsatt bevattningsförbud i kommunen. Det berättar Åsa Kling, enhetschef på Samhällsbyggnadskontoret.