Informationscaféer för anhöriga – Norberg

Vid fem tillfällen i höst arrangerar Norbergs Kommuns anhörigverksamhet informationscaféer där du får veta vilka stödinsatser du kan få som anhörig till en äldre person med sjukdomsproblematik. Här intervjuas kommunens anhörigsamordnare Ann-Marie Åsberg.