Rådet för Äldre och Funktionsnedsatta i Norberg

Taltidningen har ringt upp rådets ordförande, Olle Rahm Socialdemokraterna, för att fråga om rådets verksamhet och möten.