Kommunfullmäktige i Sala

Årets första Kommunfullmäktige genomfördes på distans, men förhoppningen är att man snart kan återgå till fysiska möten. Här intervjuas Kommunfullmäktiges ordförande Carola Gunnarsson (C).