Rådet för Äldre och Funktionsnedsatta i Norberg

Under pandemin har det inte hållits några möten, men nu är det på gång. Taltidningen har ringt upp rådets ordförande Olle Rahm (S).