En tillgänglighetsguide – Fagersta

I Fagersta Kommuns uppdaterade tillgänglighetsguide kan du ta reda på vilka offentliga lokaler som uppfyller kraven för fysisk tillgänglighet. Det berättar den sociala hållbarhetsstrategen Annika Hedberg-Roth.