Personalpolitik – Region Västmanland

I förra veckan behandlade regionstyrelsen i Västmanland tre ärenden som handlade om personalpolitiska satsningar. Taltidningen har intervjuat det ansvariga regionrådet, Lena Johansson Socialdemokraterna.