Nämndinitiativ – Region Västmanland

På regionstyrelsens senaste sammanträde behandlade man ett nämndinitiativ om tiden efter covid-19 som Moderaten Tomas Högström hade lämnat in. Taltidningen har intervjuat honom i frågan.