Partiet för Norbergs framtid

Taltidningen har sökt och fått kontakt med en representant för Partiet för Norbergs framtid. De har dock valt att inte medverka.