Miljöpartiet i Norberg

Taltidningen har inte lyckats få kontakt med någon representant för Miljöpartiet i Norberg.