Öppet möte i Nämnden för Personer med Funktionsnedsättning i Västerås

Öppet möte
I förra veckan, den 15 december, höll nämnden för personer med funktionsnedsättning ett möte som började med allmänhetens frågestund. Taltidningen fanns på plats.