Kommunfullmäktige i Hallstahammar

Årets sista kommunfullmäktigemöte hölls med ett reducerat antal ledamöter i plenisalen och resterande via internet. Taltidningen fanns på plats.