Ny syntolk i Västerås

Jenny Hellberg på Västerås Konstmuseum har redan syntolkat vid en konstvandring i staden – och fler synt olkningar blir det. Här presenterar hon sig för Taltidningens läsare.