Den lilla demensresan – Norberg

Det är namnet på en föreläsning som Norbergs anhörigstödjare bjuder in till den 29 november. Här intervjuas anhörigsamordnaren Ann-Marie Åsberg.