Näringslivet i Köping

Det kommunala näringslivet har svåra tider med anledning av Coronakrisen. Köpings näringslivschef Camilla Nilsson berättar vad kommunen – och Köpingsborna – kan göra för att hjälpa näringsidkarna.