Näringslivet i Hallstahammar

Det kommunala näringslivet har svåra tider med anledning av Coronakrisen. Hallstahammars näringslivschef Madeleine Ahlkvist berättar vad kommunen – och Hallstaborna – kan göra för att hjälpa näringsidkarna.