Nära vård

Vad är egentligen Nära vård och varför ska man ställa om till det? Taltidningen har träffat Emma Spak, samordnare Nära vård vid Sveriges kommuner och landsting, för att fråga om Nära vård.