I rörelse del 3

Här avslutas den serie där fysioterapeuten Monica Fredriksson ger tips om hur du kan förbättra din hälsa. Idag handlar det om olika fysiska aktiviteter.