Moderaternas toppnamn i Region Västmanland

Nu är Moderaternas provval i Västmanland gjort och presenterat. Taltidningen har ringt upp nomineringskommitténs ordförande Hans Strandlund.