Blindtech Support

Det är svårt att hitta plattformar med tekniska tips som underlättar vardagen för personer med synnedsättning. Det ansåg tre synskadade personer från olika platser i Sverige och därför startade de podcasten Blindtech Support. Här intervjuas Jack Engdahl, en av podens upphovsmän.