Miljövänlig syntolkning på distans

Med hjälp av bidrag från Allmänna Arvsfonden står den ideella föreningen Syntolkning Nu I Sverige i begrepp att starta ett projekt som ska göra livesyntolkning betydligt kostnadseffektivare och miljövänligare än den är idag. Det berättar föreningens verksamhetsledare Peter Lilliecrona.