Besök i äldreboenden

Från och med torsdag den 1 oktober är det tänkt att man återigen ska kunna besöka äldreboenden. Taltidningen har ringt runt och försökt ta reda på lite mer om vad som gäller.