Medicintekniska produkter del 6

Dagens avsnitt i serien om Medicintekniska produkter handlar om hygien både för individen och maskiner. Taltidningen har som vanligt träffat författaren Mattias Derneborg.