2020-års fråga

Taltidningen har bett en representant från varje parti som finns representerat i regionfullmäktige att svara på just det, vilken fråga tror de blir den viktigaste under år 2020.