Kulturstipendium och hedersgåva

I Västmanland kan man nu söka kulturstipendier för sin konstnärliga verksamhet. Taltidningen har träffat Region Västmanlands kulturchef Lena Karlström.