14 gula bänkar

Det är ingen skam att prata om psykisk ohälsa. Den tanken är grundstenen i ett samarbetsprojekt mellan Västerås stad och Region Västmanland. Taltidningen har intervjuat Anna Maarit Lind, folkhälsostrateg vid Västerås stad.