Kultur- och föreningsstipendium i Norberg

Nu kan du söka eller nominera någon som du tycker förtjänar stipendium inom förenings- eller kulturlivet från Norbergs kommun. Taltidningen har ringt upp Elizabeth Pettersson (S), ordförande för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet.