Kommunstyrelsen i Fagersta

På det senaste sammanträdet handlade det bland annat om information om krisberedskap, laddstolpar och våryran. Taltidningen har ringt upp kommunstyrelsens vice ordförande Jan Johansson (M).