Kommunstyrelsen i Norberg

Vad kan kommunen göra för att göra kollektivtrafiken attraktivare? Den frågan ska ses över inom en snar framtid. Här intervjuas Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö.