Covid-19 läget den 26 november

Västmanlands län har fortfarande flest procentuellt Covid-19 smittade i Sverige. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.