Kommunstyrelsen i Norberg

Norbergs Kommun befinner sig i ett inledande skede av ett vindkraftverksbygge som i förlängningen medför ett samarbete med Smedjebackens Kommun. Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö berättar.