Kommunfullmäktige i Sala

Sala Silvergruva AB beviljas amorteringsfrihet de närmaste sex månaderna. Det berättar Kommunfullmäktiges ordförande Carola Gunnarsson.