Kommunstyrelsen i Kungsör

På det senaste mötet tog man bland annat upp biblioteksplanen och hjälpmedelspolicyn. Taltidningen har ringt upp kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S).