En dag om retorik

Torsdagen den 5 maj har du chansen att förkovra dina kunskaper i hur man framför ett budskap på ett tydligt sätt, detta i Synskadades Riksförbund Västmanlands regi. Taltidningen har intervjuat Maria Landhage, som ingår i projektgruppen för utbildningsdagen.