Kommunstyrelsen i Fagersta

På årets sista sammanträde diskuterades bland annat budget och Kommunstyrelsens reglemente. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Åsa-Märta Sjöström (S).