Avgiftsfri kollektivtrafik i Norberg

Den 8 januari inleds en testperiod med avgiftsfri kollektivtrafik i Norbergs kommun. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S).