Kommunstyrelsen i Fagersta

På ´det senaste sammanträdet valdes representanter till kommunens råd för funktionsrätt och pensionärsråd. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Åsa-Märta Sjöström (S)